MeteoMike – Il Foto Blog

Inviaci una foto!!!

Cumulonembi in estensione

11.06.2013 (6:15 pm) – Filed under: Nuvole
Cumulonembi in estensione by meteomike
Cumulonembi in estensione, a photo by meteomike on Flickr.

Luca Zagni